Behandlingsmetoder

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi tar utgangspunkt i måten man tenker på og hva som skaper problemer i hverdagen. Bedring finner sted når vi kan endre eller modifisere de tankene som skaper negative følelser og handlinger. For å gjøre dette må vi identifisere og kartlegge de uhensiktsmessige tankene og bli oppmerksomme på sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. På denne måten kan man endre uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre, og dermed skape en bedre hverdag.


Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi er kognitiv terapi sammen med eksponeringsterapi. Her har man fokus på å utfordre seg selv med nye handlinger, som bidrar til et nytt og mer hensiktsmessig tanke- og handlingsmønster, som kan gi en positiv endring i hverdagen.


Psykodynamisk terapi

I psykodynamisk terapi er følelsene i sentrum og her ligger fokus på å kjenne igjen følelsene, tenke over dem og uttrykke dem. Gjennom denne terapiformen kan man få større innsikt om egne motiver slik at en forandrer sine følelser, handlinger og tanker, og på denne måten bearbeide det som hindrer en fra å leve et godt liv.


Eksistensiell terapi

Livet kan være fylt med spørsmål om vår egen eksistens som vi ønsker å få svar på eller som vi ikke nødvendigvis kan få svar på, og som tynger oss i hverdagen. Typiske spørsmål kan være: Hva er meningen med mitt liv? Hvorfor er jeg her? Hva er det jeg lever for? Hva er mitt mål i livet? Eksistensiell terapi har fokus på å ta opp disse temaene og å jobbe med aksept for livets realiteter og bearbeidning av tanker og følelser rundt dette. På den måten går man gjennom en prosess der man utforsker hvordan handlemuligheter man har for å gjøre tilværelsen mer meningsfull.


Mindfulness

Oppmerksomheten vår er antageligvis det beste redskapet for å påvirke livet vårt, men man må lære seg hvordan man bruker den. Mindfulness handler om å være tilstede i nået og at man tar ansvar for å legge merke til det som er viktigst akkurat nå. Det er i nået problemene oppstår og det er i nået man løser dem. Heldigvis er dette noe man kan trene opp gjennom mindfulness, som kan bidra til å gi økt livskvalitet og gjøre oss i bedre stand til å ta hensiktsmessige valg, fremfor å gå på autopilot.