Filosofi

Gjensidighet, samhandling, likeverdighet


I løpet av livet vil vi som mennesker oppleve ulike problemer og utfordringer. Da kan det være godt å snakke med noen som har profesjonell kompetanse innenfor dette spesifikke området, og som kan hjelpe til med å sortere tanker og følelser, slik at en endring lettere kan finne sted.

Jeg jobber for å hente fram det enkelte menneskes ressurser, har tro på å formidle håp og optimisme, og er opptatt av å skape et rom der klienten føler seg respektert og ivaretatt. På denne måten tror jeg at man sammen kan konfrontere det som er utfordrende, og mobilisere egne ressurser for å skape en endring og mestre tilværelsen.